Chính sách bảo mật - Antidetect Browser - AdsPower Vietnam

Chính sách bảo mật

 1. AdsPower Vietnam thu thập những thông tin gì?
  Chúng tôi thu thấp thông tin bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản như: Tên, công ty, email, số điện thoại. Các thông tin này bạn có thể tự thay đổi trong quản lý thông tin tài khoản.
 2. Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn vào mục đích gì?
  Chúng tôi sử dụng thông tin bạn cung cấp để xác thực chủ sở hữu tài khoản, cải thiện dịch vụ, chăm sóc khách hàng và nghiên cứu. Thông tin này được lưu trữ không thời hạn để bạn có thể sử dụng lại tài khoản bất cứ lúc nào.
 3. Cookies
  Cookies là một lượng nhỏ dữ liệu, được gửi tới trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên ổ đĩa cứng của máy tính. Cookies cho phép trang web hoặc hệ thống của các bên cung cấp dịch vụ nhận diện trình duyệt của bạn và lưu lại một số thông tin nhất định. Chúng tôi dùng cookies để hiểu và lưu trữ hoạt động của bạn và đáp ứng các nhu cầu của bạn tốt hơn cho lần truy cập sau.
 4. Chúng tôi có cung cấp thông tin cho bên thứ ba?
  Không. Chúng tôi không thương mại thông tin của bạn với bất cứ đơn vị nào. Nhưng thông tin không định danh của người truy cập trang web có thể được sử dụng cho mục đích marketing sản phẩm của chúng tôi.
 5. Yêu cầu xóa dữ liệu của bạn?
  Bạn có thể yêu cầu xóa dữ liệu của bạn trên ứng dụng của chúng tôi bất cứ lúc nào. Chúng tôi có thể cần tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trong trường hợp đặc biệt như liên quan tới pháp luật, hành vi của bạn vi phạm điều khoản hoặc có cơ quan chức năng yêu cầu.
Đăng ký