Chính Sách Thanh Toán và Hoàn Trả - Antidetect Browser - AdsPower Vietnam

Chính Sách Thanh Toán và Hoàn Trả

Hình thức thanh toán và cung cấp dịch vụ
1. Bạn có thể thanh toán qua cổng thanh toán NganLuong (ATM Card hoặc QR pay) tích hợp trên phần mềm hoặc dùng phương thức chuyển khoản ngân hàng.
2. Hệ thống sẽ gửi thông báo qua email sau khi nhận được thanh toán của bạn. Thông thường từ 5-10 phút sau khi nhận thanh toán thành công.
3. AdsPower có gói dùng thử miễn phí trọn đời với 2 profiles và tính năng hạn chế.

Hình thức hoàn trả
1. Vì AdsPower VN cung cấp dùng thử miễn phí 7 ngày nên sẽ không hoàn tiền dịch vụ sau khi thanh toán.

Đăng ký