Điều khoản sử dụng dịch vụ - Antidetect Browser - AdsPower Vietnam

Điều khoản sử dụng dịch vụ

Cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (gọi tắt là “Dịch vụ”). Bằng việc đăng ký sử dụng Dịch vụ của AdsPower Vietnam, bạn được hiểu là đồng ý với các điều khoản và điều kiện dưới đây (gọi tắt là “Điều khoản dịch vụ”). AdsPower Vietnam có quyền hạn cập nhật và thay đổi điều khoản dịch vụ bằng cách cập nhật thông tin tại trang web của AdsPower Vietnam. Chúng tôi đề xuất bạn nên quay lại trang này để kiểm tra và cập nhật thông tin mỗi khi chúng tôi có thông báo mới.

Phần 1: Về AdsPower Vietnam

Công ty TNHH Phần Mềm AdsPower Vietnam cung cấp phần mềm quản lý đa tài khoản, giải pháp cho thương mại điện thử, tiếp thị liên kết, phát triển kênh truyền thông xã hội.

Sản phẩm phần mềm AdsPower Vietnam được phát triển dựa trên AdsPower HongKong, thay đổi để phù hợp cho thj trường Việt Nam. Sản phẩm thuộc quyền sở hữu trí tuệ của AdsPower HongKong, và kinh doanh độc quyền của AdsPower Vietnam.

Công ty TNHH Phần Mềm AdsPower Vietnam.
Số giấy đăng ký chứng nhận kinh doanh: 0109743652
Ngày cấp: 09/09/2021
Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội.
Địa chỉ: 63 Quán Chè, Thắng Lợi, Thường Tín, Hà Nội.
Số điện thoại liên hệ: 0389333358

Phần 2: Điều khoản về tài khoản người sử dụng
1. Người sử dụng cần đủ 18 tuổi để sử dụng dịch vụ của AdsPower.
2. Để sử dụng dịch vụ của AdsPower, quý khách cần đăng ký tài khoản tại website của AdsPower Vietnam (adspower.vn). Đăng ký cung cấp họ tên, email chính xác và số điện thoại nếu có.
3. Người đăng ký sử dụng sẽ được coi là chủ sở hữ của tài khoản và chịu trách nhiệm với tài khoản tạo ra.
4. Bạn có trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân của chính mình. AdsPower sẽ không chịu trách nhiệm với việc thất thoát, thiệt hại do lộ thông tin cá nhân từ phía bạn.
5. AdsPower có thể sử dụng email hoặc số điện thoại bạn đăng ký để làm phương thức liên hệ.
6. Bạn chịu trách nhiệm toàn bộ với việc sử dụng phần mềm với mục đích cá nhân, hay cho doanh nghiệm.
7. Chúng tôi có quyền chấm dứt tài khoản của bạn nếu bạn vi phạm một trong những điều khoản được đề ra.

Phần 3: Quyền lợi của AdsPower Vietnam
1. Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc dừng Dịch vụ vì bất kỳ lý do nào, mà không cần thông báo trước bất kể thời gian nào.
2. Chúng tôi có quyền từ chối dịch vụ với bất kỳ ai vì bất kỳ lý do nào, tại bất kỳ thời gian nào.
3. Chúng tôi có thể xóa nội dung hoặc bất kỳ Tài khoản nào có chứa nội dung bất hợp pháp, xúc phạm, bôi nhọ, đe dọa, khiêu dâm hoặc cố tình xâm phạm sở hữu trí tuệ.
4. Chúng tôi có thể xóa bất kỳ Tài khoản nào có những hành động xúc phạm, đe dọa dù bằng lời nói hay chữ viết tới khách hàng của AdsPower Vietnam, nhân viên của AdsPower Vietnam, công ty AdsPower Vietnam.
5. Chúng tôi không duyệt trước nội dung cuối tới người dùng mà bạn đưa lên trong Tài khoản của mình, bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn với những nội dung đó.
6. Chúng tôi có quyền cung cấp Dịch vụ cho đối thủ của bạn và không cam kết sẽ độc quyền cho bất kỳ đối tác nào cho từng phân khúc thị trường nào. Bạn cần hiểu thêm và đồng ý rằng nhân viên của AdsPower Vietnam và các đối tác khác cũng có thể trở thành khách hàng của AdsPower Vietnam, sử dụng sản phẩm của AdsPower Vietnam để hỗ trợ kinh doanh và trở thành đối thủ của bạn. Đương nhiên họ không được phép sử dụng dữ liệu của bạn.
7. Trong trường hợp tranh chấp liên quan đến việc sở hữu Tài khoản, chúng tôi có quyền yêu cầu kiểm tra giấy tờ tùy thân liên quan để xác minh sở hữu Tài khoản. Giấy tờ có thể bao gồm bản sao chứng thực giấy phép đăng ký kinh doanh, chứng minh thư nhân dân, v.v…
8. AdsPower Vietnam có quyền quyết định về quyền sở hữu hợp pháp của tài khoản và có thể chuyển quyền này đến người sở hữu hợp lệ. Nếu chúng tôi không thể xác định được quyền sở hữu chính xác, AdsPower Vietnam sẽ đóng băng tài khoản này cho đến khi xác định được kết luận giữa tranh chấp các bên.
9. AdsPower Vietnam có thể sửa đổi nội dung bản Điều khoản Sử dụng bất kỳ lúc nào bằng cách cập nhật nội dung Điều khoản Sử dụng đã sửa đổi lên trang web của AdsPower Vietnam. Những nội dung sửa đổi này có hiệu lực kể từ ngày được cập nhật. Việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi bản Điều khoản Sử dụng đã sửa đổi được cập nhật cho biết bạn đã đồng ý và chấp nhận bản Điều khoản Sử dụng đã sửa đổi này. Nếu không đồng ý với bất kỳ thay đổi nào trong Điều khoản Sử dụng, hãy ngừng sử dụng Dịch vụ.

Phần 4: Giới hạn về Trách Nhiệm
1. Trong mọi trường hợp, AdsPower Vietnam và các nhà cung cấp dịch vụ khác hợp tác với chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào bất kể trực tiếp, gián tiếp hay ngẫu nhiên về lợi nhuận, uy tín, quyền sử dụng, dữ liệu, hoặc các thiệt hại vô hình khác khi sử dụng Dịch vụ.
2. Trong mọi trường hợp, AdsPower Vietnam hoặc các nhà cung cấp dịch vụ khác hợp tác với chúng tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm về việc thiệt hại lợi nhuận hoặc thiệt hại khác phát sinh từ việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng nhân viên của AdsPower Vietnam, đối tác của AdsPower Vietnam và những người thân của họ cũng không phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại này.
3. Dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi là điều cơ bản nhất chúng tôi cung cấp cho bạn và không phải chịu bất kỳ điều khoản bảo hành theo luật định nào.
4. AdsPower Vietnam không bảo đảm rằng Dịch vụ của chúng tôi cung cấp sẽ không bị gián đoạn, bảo mật hoặc không có lỗi.
5. AdsPower Vietnam không bảo đảm rằng các kết quả thu về từ việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi là chính xác và đáng tin cậy.
6. AdsPower Vietnam không đảm bảo chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hay bất kỳ sản phẩm nào bạn mua hay sở hữu thông qua dịch vụ của chúng tôi sẽ đạt được điều bạn mong đợi. Nếu có bất kỳ lỗi nào phát sinh, chúng tôi sẽ khắc phục trong điều kiện cho phép.
7. Trong trường hợp trang Landing Page và trang Thanh toán của khách hàng bị tấn công từ chối dịch vụ (DDOS), AdsPower Vietnam sẽ hỗ trợ cùng khách hàng khắc phục. Trang Landing Page, trang Thanh toán của bạn có thể bị tạm ngưng để không ảnh hưởng tới hệ thống của chúng tôi.

Phần 5: Tiền nạp trước (Credit)
1. Tiền trả trước (từ đây gọi là “Credit”) là số tiền bạn trả trước cho AdsPower Vietnam để chi trả dần cho các dịch vụ trong hệ sinh thái AdsPower Vietnam.
2. Số tiền Credit có giá trị vô thời hạn, chỉ sử dụng để chi trả cho các dịch vụ trong hệ sinh thái AdsPower Vietnam.
3. Credit không thể mua bán, trao đổi, cho vay, chuyển nhượng. Credit không có giá trị nội tại, không thể quy đổi hay hoàn lại sang tiền mặt, và chỉ phục vụ mục đích duy nhất là phương tiện chi trả cho các dịch vụ trong hệ sinh thái AdsPower Vietnam. Credit nạp vào tài khoản nào chỉ khả dụng cho tài khoản đó.
4. Credit chỉ có hiệu lực trong khoảng thời gian giới hạn đã quy định.
5. Credit sẽ mất hiệu lực và không còn giá trị trong trường hợp phát hiện gian lận, sử dụng sai mục đích, hoặc vi phạm bất cứ nội dung nào trong Điều khoản sử dụng.

Đăng ký